Nejčastější oftalmologické problémy brachycefalických plemen psů

Téma: pes,

Vzhledem k anatomii lebky, velikosti očního bulbu a utváření víčkové štěrbiny brachycefalických plemen psů lze u nich očekávat zvýšený výskyt oftalmologických problémů než u jiných pacientů. Zde se seznámíme s nejčastějšími z nich.

  • Proptóza bulbu – laicky řečeno „vypadnuté oko“. Jedná se o stav, při kterém se oční bulbus dostane mimo očnici. Většinou vzniká při nějakém traumatu hlavy – při nárazu zezadu do hlavy, při hře s jiným psem, může nastat i při silnějším trhnutím vodítkem či třeba chycením kůže za krkem. Je to situace, která vyžaduje pohotovostní chirurgické ošetření, protože čas hraje roli i v tom, jestli se podaří pacientovi zrak zachránit. Takto „vypadnuté“ oko začne velmi brzy osychat, nekrotizovat a může dojít až k ruptuře. Dalším důležitým faktorem je i míra poranění zrakového nervu a okohybných svalů. Takový stav může skončit i enukleací neboli vyjmutím oka.
  • Anomálie růstu řas – zde rozlišujeme trichiázu, distichiázu a přítomnost ektopické řasy. Trichiáza se týká právě hlavně brachycefalických plemen a znamená chronickou iritaci rohovky a spojivky např. z nosních kožních záhybů či v případě vtočení víčkové štěrbiny dovnitř (entropium). Distichiáza je přítomnost většího množství řas, které vyrůstají z vývodů mazových žláz kolmo z víčkové štěrbiny. Ektopická řasa je ojedinělá řasa prorůstající skrz spojivku a vyžaduje chirurgické odstranění. Tyto problémy můžou způsobit svou iritací poškození rohovky nebo tzv. keratitis pigmentosa, což je ukládání pigmentu do rohovky a pokud je tím postižena velká plocha, ovlivňuje to u pacienta i schopnost vidět.
  • Rohovková eroze/ulcer – v tomto případě mluvíme o poškození rohovky oka. Povrchové poškození se označuje jako rohovková eroze a pokud se jedná o hlubší defekt, říkáme tomu ulcer neboli vřed. Můžou vzniknout v důsledku výše zmiňovaných anomálií či například při akutním traumatu oka. Poškození se stanoví speciálním barvením. Nekomplikované eroze lze vyhojit speciálními gely s kyselinou hyaluronovou. Pokud se eroze nehojí, což bývá u těchto plemen časté, tak provádíme debridement rohovky s aplikací bandážní čočky, cca na 14 dní. Neléčená eroze může velmi rychle propuknout v rohovkový vřed a ten v rupturu bulbu.
  • Keratokonjunktivitis sicca („syndrom suchého oka“) – snížená tvorba slz či špatná kvalita slzného filmu. Pokud se tento stav neléčí, může opět vyústit v poškození rohovky až tvorbě pigmentu po celé ploše očního bulbu.

Shrnutí:

V případě, že u svého psa nebo kočky pozorujete zarudnutí bělma či spojivek, zvýšený slzotok, přivírání víček, mutilaci packou či podezřelý zákal na rohovce – neváhejte se obrátit na svého veterináře.

U brachycefalických plemen doporučujeme pravidelnou lubrikaci oka speciálními gely – např. Oftagel, Vidisic pro lepší ochranu a zvlhčení oka.