Otrava čokoládou u psů a koček

Téma: kočka, pes,

Otravy u domácích zvířat nejsou až tak výjimečné a způsobů, jak se může vaše zvíře intoxikovat, je více. Toxická látka se může dostat do organismu dýchacími cestami, přes kůži, ale nejvíce se asi u psů a koček setkáme s perorálním příjmem – tedy že něco nevhodného najdou a pozřou. Často to bývají lidské léky, insekticidy, veterinární produkty/léky, domácí čistící prostředky apod., kytky, rodenticidy, hnojiva a v neposlední řadě jídlo. Nejčastější potravinou způsobující otravu je čokoláda.

Čokoláda je toxická nejen pro psy, ale i pro kočky. Obsahuje kofein a teobromin, což je kofeinu podobná látka. Obě dvě látky se řadí mezi tzv. metylxantiny a jsou obsaženy i v kávě, jen jejich míra zastoupení je v opačném množství. V čokoládě se ve větším množství vyskytuje teobromin. Ten se z těla pomalu vylučuje a na organismus má dvojí účinek. Jednak obsazuje receptory pro adenosin, který reguluje srdeční rytmus a tím může způsobit i jeho poruchy, které mohou být až smrtelné. Kromě toho ale i zvyšuje množství vápníku v srdečních buňkách, což může zesilovat stahy srdce. Z toho důvodu jsou více ohroženi pacienti s onemocněním srdce a oběhového systému. Pokud by zvíře dostávalo čokoládu i v menším množství dlouhodobě, teobromin se může v těle nakumulovat a otrava se pak může projevit až za několik dní. Letální dávka teobrominu pro kočku se pohybuje asi kolem 200 mg/kg váhy, pro psa asi 300 mg/kg váhy. Tyto hodnoty jsou přibližné a týkají se zdravých zvířat. Kofein má tu výhodu, že se u psa rychleji metabolizuje. Na organismus má podobné účinky jako teobromin, ale navíc také stimuluje nervovou tkáň, což může vyústit až v křečové stavy. Smrtelná dávka kofeinu pro kočku je přibližně 80-150 mg/kg, pro psa 100-200 mg/kg. Vzhledem k tomu, že čokoláda obsahuje vysoké množství tuků, může také způsobit akutní zánět slinivky.

Jak se otrava čokoládou projevuje?

Klinické příznaky se odvíjí od množství a typu přijaté čokolády a mohou být následující – zvracení, průjem, neklid, vysoká srdeční frekvence, zvýšená produkce moči, třes, křeče a bohužel to může vést až k vyčerpání, selhání srdce a úhynu zvířete.

První pomoc

Základním pravidlem v podstatě u všech otrav je zjistit přijaté množství, zamezit dalšímu vystavení toxické látky. Čím dříve se intoxikace řeší, tím je lepší prognóza pro pacienta. Kromě odebrání zbylé čokolády se tedy můžete pokusit vyvolat zvracení. To ovšem nebývá většinou v domácích podmínkách úspěšné (u některých intoxikací jinými látkami může být dokonce i kontraindikované!). Je tedy lepší spíše rovnou podat aktivní uhlí nebo např. Enterozoo gel, které by měly zamezit dalšímu vstřebání do organismu. Doporučená dávka aktivního uhlí je pro psa a kočku přibližně cca 1-4 g/kg každých 4-6 hodin (to znamená cca 3–13 tablet aktivního uhlí na 1 kg váhy zvířete).

A na závěr pár užitečných odkazů…

Obecně platí, že čím je čokoláda tmavší (víceprocentní), tím v ní bude obsaženo více metylxantinů a tím i roste riziko intoxikace. Pro zjednodušení jsou na internetu dostupné tzv. kalkulačky na čokoládu, které vám pomohou aspoň orientačně zjistit, zda je množství čokolády zkonzumované vaším zvířetem nebezpečné či nikoliv. Nicméně pokud si nejste jistí, vždy je lepší se poradit s odborníkem, takže se buď můžete obránit na vašeho veterináře nebo případně na toxikologické středisko.

  • Toxikologické informační středisko – NON STOP pro lidi i zvířata