Tromboembolie koček

Téma: kočka,

Tromboebolie neboli krevní sraženina u kočky je jedna z nezávažnějších patologií se kterou se v praxi setkáváme a při které opravdu rozhodují minuty a reakce chovatele doma. Nejčastěji bývá důsledkem skrytého onemocnění HCM (hypetrofické kardiomyopatie), což je onemocnění srdečního svalu. Při tomto onemocnění dochází ke ztluštění srdeční stěny a v důsledku toho zmenšení objemové funkce srdce. V srdeční komoře se změní tok krve z laminárního, jak to vidíme u zdravého srdce, v turbulentní. Tato změna výrazně zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny a její následné uvolnění do krevního oběhu. Krevní sraženina putuje krevním řečištěm a dle její velikosti uzavře cévu kterou proudí. U koček k tomuto stavu nejčastěji dochází v oblasti bederní páteře. Stav je pro kočku velmi akutní a velmi bolestivý. Prakticky to vypadá opravdu tak, že během minuty se z naprosto „zdravé kočky“, kterou máte doma a která si s vámi hraje, stane kočka ochrnutá na jednu nebo obě pánevní končetiny a projevuje se velmi bolestivě.  Pokud se tak stane, prognózu přežití rozhoduje čas, kdy se kočce aplikují léky na rozpouštění krevní sraženiny, silná analgetika a komplexní hospitalizační péče.

Prakticky všechna plemena koček mohou onemocněním HCM trpět, ale existují plemena, která jsou pro toto onemocnění více náchylná – britské kočky, sphynx, mainské mývalí, norské lesní, ragdollové, perské, siamské a sibiřské patří pravděpodobně do nejohroženější skupiny. Nicméně i u exotických plemen a dalších specifických plemen toto onemocnění vídáme a existuje studie, která popisuje, že onemocnění je na vzestupu i u klasických evropských koček.

Největší záludností tohoto onemocnění je fakt, že se klinicky většinou nijak na kočce neprojeví – kočka při běžné kontrole u veterináře nemá při auskultačním vyšetření srdce žádnou šelest a má pravidelný srdeční rytmus bez arytmií. Dokud se krevní sraženina nevytvoří a cévu neuzavře. Toto se bohužel děje již v terminálním stádium onemocnění, a i při úspěšném rozpuštění krevní sraženiny je prognóza dlouhodobého přežití špatná.

Jak můžu onemocnění u mé kočky zjistit?

U určitých plemen se dá geneticky testovat přítomnost mutace, která může u konkrétního plemene zvýšit riziko tohoto onemocnění – takto pozitivní jedinci by neměli být nadále v chovu a měli by se pravidelně – cca každý půl rok testovat pomocí echokardiografie a RTG dutiny hrudní.

Negativní test bohužel neznamená, že neonemocní, jelikož stále neznáme a nemáme možnost testovat všechny mutace, které onemocnění způsobují

Pomocné může být screeningové měření hladiny Nt proBNP, nebo troponinu z krve. Tyto enzymy se uvolňují ze srdečního stavu nebo z plic při přetížení a pokud vyjdou při testování pozitivní, je kočička určitě adept na další vyšetření srdce.

RTG hrudníku je vyšetření, které je velmi rychlé a je schopno rychle vyhodnotit velikost srdce a možnou přítomnost tohoto onemocnění.

ECHO srdce – ultrazvukové vyšetření srdce je v dnešní době jedinou metodou na základě které se dá toto onemocnění vyloučit nebo potvrdit a určit stupeň onemocnění. Při vyšetření měříme tloušťku stěny, kontraktilitu srdečního svalu, tlaky ne velkých cévách vystupujících ze srdce.

Nevýhodou tohoto testu je nutná spolupráce kočičího pacienta a ze všech vyšetření nejvyšší časová a finanční náročnost.

Příznaky výskytu trombu u mé kočky:

  • Akutní nástup
  • Výrazná bolestivost
  • Úplné, nebo částečné ochrnutí jednotlivých končetin
  • Chladná končetina ve srovnání s ostatními

První pomoc:

Kočce můžete doma podat ¼ aspirinu a co nejrychleji vyrazit na nejbližší veterinární ošetřovnu. Rychlost aplikace léků může Vaší kočičce zachránit život.